Involt.ee

Involt.ee
Involt.ee
 

Tutvustus

INVOLT OÜ on elektriteenuseid pakkuv ettevõte.

Eesmärgid

Veebilehte luues oli kliendi eesmärgiks saada lihtne ja ülevaatlik veebileht, mille kaudu päringute arv tõuseks.

Tehtud tööd

Webberry arendas veebilehe kasutades WordPress platvormi. Loodud on ühe lehe (One Page Website) lahendus.Platvorm laseb sisu hallata kliendil ning pideva infouuenduse võimalus oli oluline ka siin projektis. Veebilehe disainiga suunatakse põhiline fookus päringute esitamisele.

Veebilahendus 

Involt.ee

Copyright © 2020 DEALS LLC.

Hiie 19 Pärnu 80027 Estonia

www.webberry.eu